| Unita Jaarverslag 2020


Dekkend netwerk

Dekkend netwerk van voorzieningen

In onze regio kennen we verschillende ondersteunings- en onderwijsvoorzieningen. De voorzieningen zijn goed met elkaar in samenhang. Daarmee bedoelen we bijna alle leerlingen een passende plek kunnen bieden.

Lees de afbeelding van binnen naar buiten. Van regulier onderwijs voor kinderen die aan de basisondersteuning die de school biedt genoeg hebben. Tot heel specifieke onderwijs- en zorginstellingen voor kinderen die psychiatrische, medische of anderszins specialistische ondersteuning nodig hebben.

Nieuw in het netwerk

In 2020 is het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling (ECHT) gestart, op basis van de subsidie HB. Het ECHT is voor hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het onderwijssysteem.

Het ECHT is een gemeenschappelijke investering vanuit de toegekende HB subsidie van de samenwerkingsverbanden Unita (Primair Onderwijs) en Qinas (Voortgezet Onderwijs).