| Unita Jaarverslag 2020


Over de organisatie

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Unita (PO2709) is een vereniging van 28 schoolbesturen met bijna 110 scholen en meer dan 24.000 leerlingen. Alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de regio Gooi en Vecht werken samen.

Unita is een beleidsrijk samenwerkingsverband. We werken met het zogenaamde hybride model, waarin zowel het expertisemodel, het schoolmodel, als ook een deel leerlingmodel naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Om de scholen in staat te stellen de basisondersteuning op te zetten, in stand te houden en uit te bouwen is er voor alle schoolbesturen een financiƫle bijdrage van 155 euro per leerling per jaar.

Unita is, landelijk gezien, een middelgroot samenwerkingsverband. Alle scholen van het samenwerkingsverband maken gebruik van de gezamenlijke expertisepool. De trajectbegeleiders in de Expertisepool worden via detachering vanuit Stichting Elan en De Kleine Prins ingehuurd. Unita zelf is een kleine organisatie met slechts tien medewerkers.

De activiteiten van Unita zijn misschien het meest zichtbaar in de werkzaamheden van het Loket. Daar komen de ondersteuningsvragen van de scholen binnen. Het Loket koppelt een trajectbegeleider die bij de casus en de ondersteuningsvraag past. De aanpak van thuiszitters hoort ook bij het Loket.

Om de onderwijsprofessional in de dagelijkse praktijk te ondersteunen is in 2020 Gameeleon gestart. Een online platform waar trainingen of lezingen aangeboden worden die allemaal gericht zijn op passend onderwijs.

Unita werkwijze in beeld

De werkwijze van Unita gaat uit van de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het Multidisciplinair Overleg (MDO).