| Unita Jaarverslag 2020


Unita

Voorwoord

Van harte welkom bij het zevende jaarverslag van samenwerkingsverband primair onderwijs Unita. Deze verkorte en digitale versie hebben we speciaal gemaakt voor leerkrachten, ouders en overige geĆÆnteresseerden. Dit zijn de highlights uit 2020.

Governance In 2020 is de governance van Unita gewijzigd. Het bestuur treedt aan het begin van 2020 af. De Commissie van Toezicht (CvT) houdt, namens de Algemene Ledenvergadering (ALV), toezicht op de vereniging Unita en haar directeur-bestuurder.

Beoordeling Met name de multidisciplinaire (MDO) werkwijze wordt gewaardeerd door scholen en schoolbesturen van Unita. Gemiddeld geven ouders, leerkrachten en intern begeleiders een rapportcijfer 8 voor de MDO-werkwijze en een ruime 8 voor de ingezette professionals van Unita.

Financieel Financieel gezien heeft Unita 2020 conform de begroting afgerond. Het licht positieve resultaat over 2020 is met name te verklaren door een corona effect op Arrangementen Plus en Intensieve Onderwijs Onderwijsondersteuning (IOO). Als gevolg van de verplichte sluiting van scholen, zijn er minder uitgaven gedaan door de scholen voor deze passend onderwijs trajecten.

Professionalisering Unita is in 2020 doorgegaan met de professionalisering van leerkrachten, expertisepool, intern begeleiders en directeuren door middel van bijeenkomsten en trainingen. Begin 2020 is (samen met Qinas) het professionaliseringsplatform Gameeleon online gegaan.

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van deze publieksversie 2020. We blijven ons inzetten om een passende plek te vinden of te creƫren voor elk kind in onze regio.